021-44318027

نکاتی که باید قبل از انجام حجامت به آن ها توجه کرد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵

1- اگر بیماری خاصی دارید قبل از حجامت با پزشک خود درمیان بگذارید.

2- موقع حجامت، ناشتا و تشنه نباشید.

3- در حال حجامت آرامش داشته باشید و دعای حجامت یا آیه الکرسی را بخوانید.

4- باند روی حجامت را 24 ساعت بعد برداشته و حمام بروید.

5- بعد از حجامت غذای ترش و شور نخورید.

6- آشامیدن شربت کاسنی یا انار بعد از حجامت مفید است.

7- توصیه می‌شود حداقل سالی 2 بار در بهار و پائیز حجامت کنید.

8- حجامت کردن توسط افراد غیر حاذق ممکن است سبب انتقال بیماری شود بنابراین در جاهای مطمئن حجامت کنید.

9- توصیه می‌شود افرادی که تابحال حجامت نکرده‌اند سه مرتبه ماهی یکبار حجامت کنند.

10- حجامت کردن از سنین طفولیت و بطور مرتب سالانه بسیار سودمند است.

11- حجامت کردن در روز جمعه کراهت دارد مگر به ضرورت.