021-44318027

بهترین ایام حجامت
۱۳۹۶/۰۶/۰۵

حجامت از لفظ حجم گرفته شده است یعنی ایجاد حجم و بحث خون گیری هم به صورت عارضی بر آن تحمیل می‌شود، چون بیشتر حالتی است که حجم در ناحیه‌ای ایجاد می‌شود و از این جهت حجامت یک حالت انقباض و انبساط در عضلات ایجاد می‌کند.

نکاتی که باید قبل از انجام حجامت به آن ها توجه کرد
۱۳۹۶/۰۶/۰۵

نکاتی که باید قبل از انجام حجامت به آن ها توجه کرد

نقاط مختلف مورد حجامت بدن و خواص هر یک از آنها
۱۳۹۶/۰۶/۰۵

در این مقاله نقاط مختلف مورد حجامت بدن و خواص هر یک از آنها معرفی می شوند.

حجامت در درمان چه بیماری هایی مؤثر است؟
۱۳۹۶/۰۶/۰۵

تقریبا در تمامی بیماری های جسمی و روحی انسان، حجامت یا درمان کامل خواهد کرد یا به طور نسبی درمان می کند یا لااقل کمک به اثرگذاری سایر درمان ها خواهد کرد. طی پژوهش های انجام گرفته در شعب موسسه تحقیقات حجامت ایران طی 20 سال اخیر و حجم نمونه آماری 500 هزار مورد حجامت، تاثیر درمان نسبی تا کامل حجامت بر روی بیش از 200 بیماری به اثبات رسید است